Nederland

Veel riethandelaren zijn met Nederlands riet begonnen. Ook wij werken al ruim 150 jaar met Hollandse rietsoorten. Vroeger sneden we het riet nog zelf en concentreerden we ons vooral op het riet uit de Wieden, Weerribben en Kop van Overijssel. Tegenwoordig leveren wij riet uit verschillende plekken in Nederland. Daarbij is kwaliteit altijd belangrijker dan kwantiteit.